उत्तर पेज

उत्तर पेज

 

तपाईले फुकुओका केन मा रहेको कुनै पसल या कम्पनिमा काम गन्रु भएको छ ? अनिवार्य


माथि को उत्तर मा [छैन] भन्ने हरुका लागि QUO कार्डको उपहार दिइने छैन/
 

अहिले काम गरिरहनु भएको छ? अनिवार्य


 

[छैन] भन्ने हरुका लागि काम छोड्नुको कारण जानकारी गराउनुहोस्(तपाईं बहु चयन गर्न सक्नुहुन्छ)

 

आगामी दिनमा कस्तो कम्पनिमा काम गर्न चाहनु हुन्छ?

Desired industry(इच्छित उद्योग) अनिवार्य


 

Desired employment form(इच्छित रोजगार फाराम) अनिवार्य


 

इच्छित तलब अनिवार्य

yen

 

 


 

 

तपाइको नाम  अनिवार्य


 

gender अनिवार्य


 

ठेगाना अनिवार्य


 


 

मोबाइल नम्बर  अनिवार्य


 

मेल ठेगाना (mail address) अनिवार्य


 

अहिले तपाईसंग रहेको निवासकार्डको योग्यता अनिवार्य


 

देस  अनिवार्य


 

 

 


 

 

तपाईले काम गर्नु भएको फुकुओकामा रहेको कम्पनिको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् /
( ३ ओटा भन्दा धेरै कम्पनीमा काम गरको अनुभव छ भने मुख्य ३ कम्पनिको बारेमा जानकारी गराउनु होला/)

 


१ कम्पनी

कार्य अनिवार्य


 

कम्पनिको नाम अनिवार्य


 कम्पनीको पुरा नाम जानकारी गराउनु होला/
 

तपाइलाई काम लगाईदिने मानिसको/कम्पनि नाम


 

तपाइलाई काम लगाईदिने मानिसको/कम्पनि सम्पर्क नम्बर


 

रोजगारी अवस्था अनिवार्य


 

तलब अनिवार्य

yen

 
 


२ कम्पनी

कार्य


 

कम्पनिको नाम


 कम्पनीको पुरा नाम जानकारी गराउनु होला/
 

तपाइलाई काम लगाईदिने मानिसको/कम्पनि नाम


 

तपाइलाई काम लगाईदिने मानिसको/कम्पनि सम्पर्क नम्बर


 

रोजगारी अवस्था


 

तलब

yen

 
 


। कम्पनी

कार्य


 

कम्पनिको नाम


 कम्पनीको पुरा नाम जानकारी गराउनु होला/
 

तपाइलाई काम लगाईदिने मानिसको/कम्पनि नाम


 

तपाइलाई काम लगाईदिने मानिसको/कम्पनि सम्पर्क नम्बर


 

रोजगारी अवस्था


 

तलब

yen

 
 

के म तपाईंलाई खोजिदिन सक्छु ? अनिवार्य