Đơn vị tổ chức : Công ty cổ phần IWA(https://inbound-worker.com/

Đơn vị tổ chức : Công ty cổ phần IWA( HP

【Chỉ dành cho người nước ngoài sống tại tỉnh Fukuoka】

Trả lời câu hỏi lĩnh ngay thẻ QUO(Trị giá 1000 Yên) có thể sử dụng tại nhiều của hàng

Chỉ dành cho người nước ngoài sống tại tỉnh Fukuoka 

Trả lời câu hỏi lĩnh ngay thẻ QUO(Trị giá 1000 Yên) có thể sử dụng tại nhiều của hàng

Thẻ QUO là gì

Là loại thẻ có thể sử dụng được tại nhiều cửa hàng Conbini
Có thể sử dụng được tại nhiều cửa hàng trong nước Nhật

Có thể kiểm tra sử dụng được tại những cửa hàng nào tại đây⇒https://www.quocard.com/member/

Thẻ QUO là gì

Là loại thẻ có thể sử dụng được tại nhiều cửa hàng Conbini
Có thể sử dụng được tại nhiều cửa hàng trong nước Nhật

Có thể kiểm tra sử dụng được tại những cửa hàng nào tại đây⇒https://www.quocard.com/member/

Đối tượng được nhận quà QUO trị giá 1000 Yên

Là người đạt đủ 3 điều kiện dưới đây

Những người nước ngoài sống tại tỉnh Fukuoka
Là người đã từng có kinh nghiệm làm tại của hàng, nhà máy, quán tại Fukuoka
Là người lần đầu tiên trả lời( Trả lời lần thứ 2 sẽ không được chấp nhận)
Tới trang trả lời câu hỏi
Đối tượng được nhận quà QUO trị giá 1000 Yên

Là người đạt đủ 3 điều kiện dưới đây

Những người nước ngoài sống tại tỉnh Fukuoka
Là người đã từng có kinh nghiệm làm tại của hàng, nhà máy, quán tại Fukuoka
Là người lần đầu tiên trả lời( Trả lời lần thứ 2 sẽ không được chấp nhận)
Tới trang trả lời câu hỏi